Nacionalinis akreditacijos biuras

Atnaujinta svetainė www.nab.lrv.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naujienos rodyti visas naujienas

Papildoma informacija dėl standarto LST EN ISO 22000:2018 taikymo

Tarptautinio akreditacijos forumo Generalinė asamblėja patikslino tarptautinio standarto ISO 22000:2018 pereinamojo laikotarpio pabaigą. Plačiau

2018-12-14 Nacionaliniame akreditacijos biure prie Ūkio ministerijos organizuojama Atvirų durų diena

2018 m. gruodžio 14 d. Nacionaliniame akreditacijos biure prie Ūkio ministerijos (T. Kosciuškos g. 30, 01100 Vilnius) organizuojama Atvirų durų diena visoms suinteresuotoms šalims. Renginio metu bus diskutuojama įvairiais akreditavimo klausimais. Plačiau

Akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo (FALB) vertinimas

Š.m. lapkričio 14-15 d. Akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo (FALB) sudaryta tarptautinė ekspertų grupė vertino Nacionalinio akreditacijos biuro vykdomą Bendrijos aplinkosaugos vertintojų akreditacijos veiklą. Plačiau

Tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos 22-oji Generalinė asamblėja

Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos direktorius Jurgis Šarmavičius š.m. spalio 29 – 31 d. dalyvavo Tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos 22-oje Generalinėje asamblėjoje. Plačiau

2018-10-01 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.15:2010 antrojo leidimo 4 keitinys

Akreditacijos dokumentas AD 5.15 „Aplinkosaugos (EMAS) vertintojų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ nustato aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) vertintojų (toliau – vertintojai) akreditavimo bendruosius reikalavimus. Plačiau

Dėl standarto ISO 22000:2018 taikymo

2018 m. birželio 19 d. išleistas standartas ISO 22000:2018 Plačiau

Atnaujintas IAF MD dokumentų sąrašas

2018-07-13 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.3:2017 ketvirtojo leidimo antrasis keitinys

Informuojame, kad nuo 2018-07-13 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.3:2017 „Laboratorijų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ ketvirtojo leidimo antrasis keitinys (toliau - AD 5.3), pakeistas atsižvelgiant į standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 nuostatas. Plačiau

Atitikties įvertinimo įstaigų 2018 m. apklausos rezultatai

2018 m. kovo – balandžio mėn. Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) vykdė anoniminę akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų (toliau – AĮĮ) apklausą, kurioje prašėme įvairiais aspektais įvertinti teikiamas akreditavimo paslaugas ir pateikti pasiūlymus Biuro veiklos gerinimui. Apklausoje dalyvavo 52 proc. visų Biuro akredituotų AĮĮ. Džiaugiamės, kad net 96 proc. mūsų klientų Biuro teikiamas paslaugas vertina teigiamai ir labai teigiamai. Apklausos rezultatai ir pateikti siūlymai ne tik džiugina, tačiau ir įpareigoja toliau stiprinti akreditacijos procesą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei didinti akreditacijos ir AĮĮ kuriamą pridėtinę vertę visoms suinteresuotoms šalims. Dėkojame už vertinimą ir pateiktus pasiūlymus. Plačiau

2018-06-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.9:2015 trečiojo leidimo 3 keitinys

Informuojame, kad nuo 2018-06-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.9:2015 „Vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ trečiojo leidimo 3 keitinys Plačiau

Pasaulinė akreditacijos diena. Akreditacija prisideda prie saugesnio pasaulio kūrimo

Tarptautinio akreditavimo forumo (IAF) ir Tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos (ILAC) iniciatyva birželio 9 dieną minima Pasaulinė akreditacijos diena. Plačiau

Atnaujintas IAF MD dokumentų sąrašas

Dėl standarto ISO 45001:2018 taikymo

2018 m. kovo 12 d. išleistas standartas ISO 45001:2018 Plačiau

ILAC MRA ženklo naudojimo tvarka

Patvirtinti akreditacijos dokumentų AD 5.5 ir AD 5.7 keitiniai, reglamentuojantys ILAC MRA ženklo naudojimo tvarką. Plačiau

Dalyvavimas mokymuose dėl standarto ISO 45001:2018

2018 m. kovo 26-27 d. Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos atstovas dalyvavo EA organizuotame mokyme dėl standarto ISO 45001:2018 reikalavimų supratimo. Plačiau