Naujienos

Tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos 22-oji Generalinė asamblėja2018-11-08

    Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuro) direktorius Jurgis Šarmavičius š.m. spalio 29 – 31 d. dalyvavo Tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos (angl. International Laboratory Accreditation Cooperation – toliau ILAC) 22-oje Generalinėje asamblėjoje.

    ILAC Generalinės asamblėjos posėdžio metu buvo nagrinėjami įvairūs strateginiai ILAC veiklos klausimai, pristatytos vykdomojo komiteto bei finansų ir biudžeto ataskaitos, pateikta administracinė bei aktuali informacija iš kitų tarptautinių organizacijų, suformuluoti siūlymai dėl sprendimų – rezoliucijų priėmimo bei aptarti įvairūs kiti ILAC veiklos aspektai, iššūkiai ir perspektyvos.

    Generalinės asamblėjos metu Biuro direktorius ir ILAC pirmininkė Merih Malmqvist Nilsson pasirašė Daugiašalio pripažinimo susitarimus (MRA) ir taip formaliai įtvirtino ILAC  2018 m. sausio 19 d. priimtus sprendimus, kuriais Biuras tapo tikruoju ILAC nariu ir prisijungė prie ILAC Daugiašalių pripažinimo susitarimų (MRA), akredituojant bandymų, kalibravimo ir medicinos laboratorijas bei kontrolės įstaigas.

 

    ILAC Daugiašaliai pripažinimo susitarimai veikia kaip kokybės ženklas, liudijantis atitiktį taikomiems reikalavimams ir standartams bei remia pasaulinę prekybos sistemą, skatindami tarptautinį pasitikėjimą akredituotų laboratorijų ir kontrolės įstaigų veikla bei jų rezultatais.

    Tokiu būdu yra mažinami prekybos barjerai, susiję su būtinumu pakartotinai atlikti atitikties įvertinimo veiksmus skirtingose valstybėse, kiekvieną kartą eksportuojamam produktui kertant šalių sienas.

    Globalios ir atviros rinkos sąlygomis vartotojams, verslo organizacijoms ar valdžios kontrolės funkcijas atliekančioms institucijoms svarbu pasitikėti rinkoje esančiomis prekėmis bei paslaugomis. Nacionaliniais ir tarptautiniais standartais, taikomais produktams, procesams ar paslaugoms, siekiama apsaugoti visuomenės bei rinkos subjektų interesus. Tinkamai taikomos standartų nuostatos sudaro palankias sąlygas plėtoti verslą bei padeda užtikrinti saugesnę, sveikesnę ir patogesnę aplinką. Rinkai tiekiamų produktų, procesų ar paslaugų atitiktį nustatytiems reikalavimams vertina atitikties įvertinimo įstaigos, todėl svarbu užtikrinti, kad jos būtų kompetentingos atlikti šias funkcijas.

    Akreditacija mažina verslo ir vartotojų riziką, užtikrindama, kad akredituotos atitikties įvertinimo įstaigos yra kompetentingos atlikti akreditavimo srityje nurodytą veiklą ir gauti patikimus rezultatus.

 

 

 

« Grįžti