Naujienos

2018-07-13 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.3:2017 ketvirtojo leidimo antrasis keitinys2018-07-13

Informuojame, kad nuo 2018-07-13 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.3:2017 „Laboratorijų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ ketvirtojo leidimo antrasis keitinys (toliau - AD 5.3), pakeistas atsižvelgiant į standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 nuostatas.

Primename, kad laboratorijos, akredituotos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 atitikčiai ir ketinančios išlaikyti akredituotų įstaigų statusą, privalės įdiegti standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 nuostatas savo vadybos sistemose.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. laboratorijų vertinimus Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) atliks pasirinktinai standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 arba standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai, atsižvelgiant į laboratorijų pageidavimą.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. visų laboratorijų vertinimus Biuras atliks tik standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai.

Šis akreditacijos dokumentas nustato tyrimų, bandymų, ėminių ėmimo ir (arba)bandinių atrankos bei kalibravimo laboratorijų (toliau – laboratorijų) bei laboratorijų, pageidaujančių tapti paskelbtosiomis įstaigomis, akreditavimo bendruosius reikalavimus.

Akreditacijos dokumentas AD 5.3 skirtas laboratorijoms ir Nacionaliniam akreditacijos biurui prie Ūkio ministerijos bei kitoms suinteresuotoms šalims.

AD 5.3:2017 galima rasti čia.        

« Grįžti