Naujienos

Atitikties įvertinimo įstaigų 2018 m. apklausos rezultatai2018-07-03

           2018 m. kovo – balandžio mėn. Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) vykdė anoniminę akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų (toliau – AĮĮ) apklausą, kurioje prašėme įvairiais aspektais įvertinti teikiamas akreditavimo paslaugas ir pateikti pasiūlymus Biuro veiklos gerinimui. Apklausoje dalyvavo 52 proc. visų Biuro akredituotų AĮĮ. Džiaugiamės, kad net 96 proc. mūsų klientų Biuro teikiamas paslaugas vertina teigiamai ir labai teigiamai. Apklausos rezultatai ir pateikti siūlymai ne tik džiugina, tačiau ir įpareigoja toliau stiprinti akreditacijos procesą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei didinti akreditacijos ir AĮĮ kuriamą pridėtinę vertę visoms suinteresuotoms šalims.

Apklausos rezultatai ir pateikti pasiūlymai buvo kruopščiai išnagrinėti bei aptarti 2018 m. gegužės 11 d. vykusios Biuro vadovybės vertinamosios analizės metu, kurioje taip pat buvo numatyti ir veiksmai, skirti pasiūlymams įgyvendinti. Diegdami naujo akreditacijos įstaigų veiklai taikomo standarto EN ISO/IEC 17011:2017 nuostatas, išskirtinį dėmesį skiriame akreditavimo proceso efektyvumo didinimui ir paslaugų kokybės gerinimui. Šios apklausos metu pateikti pasiūlymai ir nuomonės padėjo geriau suprasti Biuro klientų lūkesčius bei nustatyti prioritetines veiklos gerinimo sritis. Deja, dalies AĮĮ pateiktų pasiūlymų, ypač susijusių su konsultavimo paslaugų teikimu, įgyvendinti neturime galimybių dėl akreditacijos įstaigoms taikomų griežtų nešališkumo reikalavimų.

Nuoširdžiai dėkojame visiems aktyviai dalyvavusiems apklausoje už bendradarbiavimą.

Daugiau informacijos apie AĮĮ 2018 m. apklausos rezultatus čia.

 

« Grįžti