Naujienos

Pasaulinė akreditacijos diena. Akreditacija prisideda prie saugesnio pasaulio kūrimo2018-06-04

        Tarptautinio akreditavimo forumo (IAF) ir Tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos (ILAC) iniciatyva birželio 9 dieną minima Pasaulinė akreditacijos diena.
        Šiais metais Pasaulinės akreditacijos dienos proga telkiamas dėmesys į akreditacijos svarbą ir jos indėlį kuriant saugesnį pasaulį.
        Mus visus vienija bendri saugumo poreikiai: dirbti saugioje darbo aplinkoje, naudoti saugius produktus, keliauti saugiu transportu, vartoti saugų maistą ir pan. Lūkesčiai ne visada sutampa su realybe, tad esamų spragų šalinimas yra svarbus valdžios institucijų bei verslo prioritetas, siekiant užtikrinti, kad visuomenė būtų saugesnė darbo aplinkoje, kelionėse ir kasdienėse gyvenimo situacijose.
        Akreditacija yra nepriklausomas atitikties įvertinimo įstaigų įvertinimas pagal jų veiklai taikomus pripažintus standartus, siekiant užtikrinti atitikties įvertinimo įstaigų kompetenciją, nešališkumą ir veiklos vientisumą. Pripažintų nacionalinių ar tarptautinių standartų taikymas sudaro prielaidas valdžios institucijoms, verslui ir plačiajai visuomenei pasitikėti bandymų ir kalibravimo, kontrolės ar sertifikavimo rezultatais.


        Koks akreditacijos vaidmuo ir kuriama nauda?


        Valdžios ir priežiūros institucijoms
        Valdžios institucijos siekia užtikrinti, kad produktai ir paslaugos atitiktų esminius saugos reikalavimus. Jos nustato specialius reikalavimus rinkai tiekiamiems produktams ar paslaugoms ir paveda akredituotoms atitikties įvertinimo įstaigoms vertinti jų atitiktį.


        Verslo įmonėms
        Įgyvendindamos geriausią praktiką ir tarptautinius standartus atitinkančias sveikatos ir saugos vadybos sistemas, verslo įmonės siekia:
    - stiprinti reputaciją ir didinti verslo plėtros galimybes;
    - valdyti rizikas, susijusias su nelaimingais atsitikimais darbo aplinkoje;
    - įgyvendinti teisės aktų reikalavimus;
    - pritraukti naujų ir išlaikyti esamus darbuotojus.


        Darbuotojams
        Įdiegta darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema siunčia labai aiškią žinutę darbuotojams ir suinteresuotoms šalims – darbuotojų sveikata ir sauga kompanijoje laikoma prioritetu ir visos su šia sritimi susijusios rizikos bus tinkamai valdomos, siekiant užtikrinti saugią darbo aplinką.


        Visuomenei
        Stiprinamas visuomenės pasitikėjimas sertifikuotais produktais ir paslaugomis, užtikrinamas kokybiškų ir patikimų prekių ir paslaugų prieinamumas rinkoje.


        Kviečiame pažiūrėti trumpą filmą apie akreditaciją ir jos indėlį, kuriant saugesnį pasaulį (anglų k.)

 

https://www.youtube.com/watch?v=douGB7pLlYc

 

 

« Grįžti