Naujienos

ILAC MRA ženklo naudojimo tvarka2018-04-03

Patvirtinti akreditacijos dokumentų AD 5.5 ir AD 5.7 keitiniai, reglamentuojantys ILAC MRA ženklo naudojimo tvarką.

 

 

Informuojame, kad Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) pasirašė susitarimą su Tarptautine laboratorijų akreditacijos organizacija (angl. International Laboratory Accreditation Cooperation. Toliau - ILAC) dėl ILAC Daugiašalio pripažinimo (toliau – MRA) ženklo naudojimo. Šio susitarimo pagrindu 2018 m. kovo 28 d. patvirtinti akreditacijos dokumentų keitiniai:

- AD 5.5 „Lietuvos akreditacijos ženklas. Bendrieji reikalavimai“ (2015 m. gruodis ketvirtasis leidimas 1 keitinys) (toliau – AD 5.5);

- AD 5.7 „Akreditacijos simboliai. Naudojimo taisyklės. Nuorodos į akreditaciją ir EA daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro statusą“ (2015 m. gruodis penktasis leidimas 2 keitinys) (toliau – AD 5.7).

Susitarimas suteikia teisę akredituotoms laboratorijoms ir kontrolės įstaigoms naudoti ILAC MRA ženklą kartu su Biuro akreditacijos simboliu (akredituotos atitikties įvertinimo įstaigos kombinuotas ILAC MRA ženklas), vadovaujantis AD 5.7 nuostatomis. Tai sudaro galimybes pateikti aiškias ir visiems suprantamas nuorodas į ILAC Daugiašalio pripažinimo statusą ant atitikties įvertinimo dokumentų (protokolų, ataskaitų) su bandymų, tyrimų, kalibravimo ir kontrolės veiklos, patenkančios į akreditacijos sritį, rezultatais.

ILAC Daugiašaliai pripažinimo susitarimai veikia kaip kokybės ženklas, liudijantis atitiktį taikomiems reikalavimams ir standartams bei remia pasaulinę prekybos sistemą, skatindami tarptautinį pasitikėjimą akredituotų laboratorijų ir kontrolės įstaigų veikla bei jų rezultatais. Tokiu būdu yra mažinami prekybos barjerai, susiję su būtinumu pakartotinai atlikti atitikties įvertinimo veiksmus skirtingose valstybėse, kiekvieną kartą eksportuojamam produktui kertant šalių sienas.

Akreditacija mažina verslo ir vartotojų riziką, užtikrindama, kad akredituotos atitikties įvertinimo įstaigos yra kompetentingos atlikti akreditavimo srityje nurodytą veiklą ir gauti patikimus rezultatus.

Daugiau informacijos galima rasti AD 5.7, AD 5.5 bei ILAC interneto puslapyje adresu http://ilac.org/publications-and-resources/.

 

Iškilus klausimams dėl ženklo taikymo, reikalavimų ar Daugiašalio pripažinimo, maloniai prašome kreiptis į Biuro vyriausiąją specialistę Gražiną Valužę (tel. 8 706 65182, el. p. grazina.valuze@nab.lt).

 

 

« Grįžti