Naujienos

Dalyvavimas mokymuose dėl standarto ISO 45001:20182018-04-03

2018 m. kovo 26-27 d. Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos atstovas dalyvavo EA organizuotame mokyme dėl standarto ISO 45001:2018 reikalavimų supratimo. Buvo nagrinėjamas naujo IAF MD 22:2018 dokumento ir standarto ISO/IEC 17021-1:2015 taikymas akredituojant sertifikavimo įstaigas, kurios sertifikuoja darbo saugos ir sveikatos vadybos sistemas. Diskusijų metu buvo aptartos pereinamojo laikotarpio nuo BS OHSAS 18001:2007 prie standarto ISO 45001:2018 nuostatos, vadovaujantis  IAF MD 21:2018 reikalavimais. Nagrinėti įvairūs pavyzdžiai bei situacijos, su kuriomis pereinamuoju laikotarpiu susiduria akreditavimo bei sertifikavimo įstaigos.

 

 

« Grįžti