Naujienos

Papildoma informacija dėl standarto LST EN ISO 22000:2018 taikymo

Tarptautinio akreditacijos forumo Generalinė asamblėja patikslino tarptautinio standarto ISO 22000:2018 pereinamojo laikotarpio pabaigą.Plačiau

2018-12-14 Nacionaliniame akreditacijos biure prie Ūkio ministerijos organizuojama Atvirų durų diena

2018 m. gruodžio 14 d. Nacionaliniame akreditacijos biure prie Ūkio ministerijos (T. Kosciuškos g. 30, 01100 Vilnius) organizuojama Atvirų durų diena visoms suinteresuotoms šalims. Renginio metu bus diskutuojama įvairiais akreditavimo klausimais.Plačiau

Akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo (FALB) vertinimas

Š.m. lapkričio 14-15 d. Akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo (FALB) sudaryta tarptautinė ekspertų grupė vertino Nacionalinio akreditacijos biuro vykdomą Bendrijos aplinkosaugos vertintojų akreditacijos veiklą.Plačiau

Tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos 22-oji Generalinė asamblėja

Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos direktorius Jurgis Šarmavičius š.m. spalio 29 – 31 d. dalyvavo Tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos 22-oje Generalinėje asamblėjoje.Plačiau

2018-10-01 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.15:2010 antrojo leidimo 4 keitinys

Akreditacijos dokumentas AD 5.15 „Aplinkosaugos (EMAS) vertintojų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ nustato aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) vertintojų (toliau – vertintojai) akreditavimo bendruosius reikalavimus.Plačiau

Dėl standarto ISO 22000:2018 taikymo

2018 m. birželio 19 d. išleistas standartas ISO 22000:2018Plačiau

2018-07-13 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.3:2017 ketvirtojo leidimo antrasis keitinys

Informuojame, kad nuo 2018-07-13 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.3:2017 „Laboratorijų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ ketvirtojo leidimo antrasis keitinys (toliau - AD 5.3), pakeistas atsižvelgiant į standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 nuostatas.Plačiau

Atitikties įvertinimo įstaigų 2018 m. apklausos rezultatai

2018 m. kovo – balandžio mėn. Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) vykdė anoniminę akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų (toliau – AĮĮ) apklausą, kurioje prašėme įvairiais aspektais įvertinti teikiamas akreditavimo paslaugas ir pateikti pasiūlymus Biuro veiklos gerinimui. Apklausoje dalyvavo 52 proc. visų Biuro akredituotų AĮĮ. Džiaugiamės, kad net 96 proc. mūsų klientų Biuro teikiamas paslaugas vertina teigiamai ir labai teigiamai. Apklausos rezultatai ir pateikti siūlymai ne tik džiugina, tačiau ir įpareigoja toliau stiprinti akreditacijos procesą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei didinti akreditacijos ir AĮĮ kuriamą pridėtinę vertę visoms suinteresuotoms šalims.
Dėkojame už vertinimą ir pateiktus pasiūlymus.
Plačiau

2018-06-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.9:2015 trečiojo leidimo 3 keitinys

Informuojame, kad nuo 2018-06-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.9:2015 „Vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ trečiojo leidimo 3 keitinysPlačiau

Pasaulinė akreditacijos diena. Akreditacija prisideda prie saugesnio pasaulio kūrimo

Tarptautinio akreditavimo forumo (IAF) ir Tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos (ILAC) iniciatyva birželio 9 dieną minima Pasaulinė akreditacijos diena. Plačiau

Dėl standarto ISO 45001:2018 taikymo

2018 m. kovo 12 d. išleistas standartas ISO 45001:2018 Plačiau

ILAC MRA ženklo naudojimo tvarka

Patvirtinti akreditacijos dokumentų AD 5.5 ir AD 5.7 keitiniai, reglamentuojantys ILAC MRA ženklo naudojimo tvarką.Plačiau

Dalyvavimas mokymuose dėl standarto ISO 45001:2018

2018 m. kovo 26-27 d. Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos atstovas dalyvavo EA organizuotame mokyme dėl standarto ISO 45001:2018 reikalavimų supratimo.Plačiau

Pasikeitė akreditavimo paraiškų pateikimo tvarka

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos pakeitė akreditavimo paraiškų pateikimo tvarką. Plačiau

Dalyvavimas mokymuose dėl standarto ISO/IEC 17011:2017

2018 m. kovo 7 d. Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos atstovai dalyvavo EA organizuotame seminare-mokymuose dėl standarto ISO/IEC 17011:2017, taikomo nacionalinėms akreditacijos įstaigoms, reikalavimų taikymo.Plačiau

Dėl standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 įdiegimo ir vertinimo

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) informuoja, kad 2018 m. kovo 1 d. išleistas Lietuvos standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“, kuris yra tapatus tarptautiniam standartui ISO/IEC 17025:2017, išleistam 2017 m. lapkričio 30 d. Standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018 (toliau – naujojo leidimo Standartas) pakeičia standartą LST EN ISO/IEC 17025:2005 (toliau – senojo leidimo Standartas).Plačiau

Dėl standartų taikymo

Į Nacionalinį akreditacijos biurą prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) kreipėsi suinteresuotos šalys, atstovaujančios gamintojus ir kompetentingas valdžios institucijas, dėl akredituotų laboratorijų teikiamų paslaugų prieinamumo pasikeitus tyrimus ar bandymus reglamentuojantiems standartams.Plačiau

Dalyvavimas mokymuose dėl standarto ISO/IEC 17025:2017

2018 m. sausio 23-26 d. Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos atstovai dalyvavo EA organizuotame seminare-mokymuose dėl standarto ISO/IEC 17025:2017, taikomo tyrimų/bandymų ir kalibravimo laboratorijoms, reikalavimų taikymo.Plačiau

Nacionalinis akreditacijos biuras plečia daugiašalį pripažinimą

Tarptautinė laboratorijų akreditacijos organizacija (angl. International Laboratory Accreditation Cooperation – toliau ILAC) – asociacija vienijanti bandymų, kalibravimo, medicinos laboratorijas ir kontrolės įstaigas akredituojančias akreditacijos įstaigas – patvirtino Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuro) narystę šioje organizacijoje.
Plačiau

EA Rezoliucija dėl standartų ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 pereinamojo laikotarpio

Generalinė Asamblėja patvirtina IAF rezoliucijos, priimtos 2017 m. spalio mėn. vykusioje 31-oje IAF Metinėje Generalinėje Asamblėjoje Vankuveryje, Kanadoje, taikymą EA ir jos nariams.
Plačiau

Biuro atstovai dalyvavo tarptautiniuose Geros laboratorinės praktikos inspektorių mokymuose

2017 m. spalio 2-5 dienomis Krokuvoje (Lenkija) Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos atstovai dalyvavo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos organizuotuose Geros laboratorinės praktikos (toliau - GLP) inspektorių mokymuose. Plačiau

Nacionalinio akreditacijos biuro veikla įvertinta Europos akreditacijos organizacijos

2017 m. spalio 4-5 d. Bukarešte vyko Europos akreditacijos organizacijos (toliau – EA) Daugiašalių susitarimų tarybos (toliau – MAC) posėdis, kurio metu buvo priimami sprendimai dėl Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras), kaip nacionalinės akreditacijos įstaigos, vykdomos akreditavimo veiklos pripažinimo.Plačiau

Europos akreditacijos organizacija išleido naują dokumentą EA-7/04 M:2017

Informuojame, kad Europos akreditacijos organizacija išleido privalomojo taikymo naują dokumentą EA-7/04 M:2017 (toliau - EA-7/04) „Teisinių reikalavimų atitikties vertinimas, sertifikuojant ISO 14001:2015 sistemas akredituotoje srityje“.Plačiau

Patvirtintos naujos akreditavimo politikos ir laboratorijų akreditavimo kriterijai

2017-07-27 Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos patvirtino naują akreditavimo politiką dėl akreditavimo lanksčios srities taikymui ir laboratorijų akreditavimo kriterijus, akredituojant standartų LST EN ISO/IEC 17025:2005 ir LST EN ISO 15189:2013 atitikčiai.Plačiau

2017-07-12 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.3:2017 ketvirtasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2017-07-12 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.3:2017 „Laboratorijų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ ketvirtasis leidimas (toliau - AD 5.3).Plačiau

2017-07-12 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.2:2017 antrasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2017-07-12 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.2:2017 „Medicinos laboratorijų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ antrasis leidimas. Šis akreditacijos dokumentas aprašo Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) procesus ir gaires, akredituojant ir prižiūrint medicinos laboratorijas.Plačiau

Patvirtintos naujos akreditavimo politikos

2017-06-23 Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos patvirtino naują akreditavimo politiką dėl matavimų sietiesPlačiau

BIRŽELIO 9 DIENĄ MINIMA PASAULINĖ AKREDITACIJOS DIENA

Tarptautinio akreditacijos forumo (IAF) ir Tarptautinės laboratorijų akreditacijos bendradarbiavimo organizacijos (ILAC) iniciatyva birželio 9 d. minima Pasaulinė akreditacijos diena.Plačiau

DĖL STANDARTŲ ISO/IEC 17021-2:2016 IR ISO/IEC 17021-3:2017 TAIKYMO

Išleisti standartai ISO/IEC 17021-2:2016 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms vadybos sistemų auditą ir sertifikavimą. 2 dalis. Kompetencijos reikalavimai, keliami aplinkos apsaugos vadybos sistemų audito atlikimui ir sertifikavimui“ ir ISO/IEC 17021-3:2017 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms vadybos sistemų auditą ir sertifikavimą. 3 dalis. Kompetencijos reikalavimai, keliami kokybės vadybos sistemų audito atlikimui ir sertifikavimui“.Plačiau

Biuro veiklą vertino EA ekspertų grupė

Europos akreditacijos organizacijos Daugiašalių susitarimų tarybos paskirta tarptautinė ekspertų grupė 2017 m. vasario 20-24 d. atliko Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuro) periodinį veiklos vertinimą, kurio metu buvo siekiama nustatyti Biuro veiklos atitiktį taikomiems standarto LST EN ISO/IEC 17011:2004, ES teisės aktų ir kitų norminių dokumentų reikalavimams.Plačiau

2017-02-20 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.7:2015 penktojo leidimo 1 keitinys

Šis akreditacijos dokumentas nustato akreditacijos simbolių, nuorodų į akreditaciją ir į Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos, Europos akreditacijos organizacijos Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro, statusą naudojimo taisykles Biuro akredituotoms atitikties įvertinimo įstaigoms ir jų klientams. Plačiau

2017-02-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.13:2017 antrasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2017-02-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.13:2017 „Tyrimo laboratorijų atitikties geros laboratorinės praktikos principams kontrolė. Bendrieji reikalavimai“ antrasis leidimas (toliau - AD 5.13:2017). Plačiau

2016-12-16 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.17:2016 pirmasis leidimas

Šis akreditacijos dokumentas skirtas atitikties įvertinimo įstaigoms, schemų savininkams ir Biurui bei kitoms suinteresuotoms šalims.
Plačiau

Patvirtintos naujos akreditavimo politikos

2016-12-05 Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos patvirtino naujas akreditavimo politikas.
Šiomis akreditavimo politikomis vadovaujamasi, akredituojant bandymų, kalibravimo laboratorijas ir kontrolės įstaigas.Plačiau

2016-10-18 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.9:2015 trečiojo leidimo 1 keitinys

Informuojame, kad nuo 2016-10-18 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.9:2015 trečiojo leidimo 1 keitinys (toliau - AD 5.9).Plačiau

Biuro atstovas dalyvavo tarptautiniuose mokymuose dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vertintojų akreditavimo

Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau - Biuro) atstovas dalyvavo tarptautiniuose mokymuose dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio vertintojų akreditavimo. Šie mokymai vyko 2016 m. rugsėjo 14-15 dienomis Briuselyje (Belgijoje), juos organizavo Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (toliau – ES ATLPS) Forumas.Plačiau

2016-10-03 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.14:2016 antrasis leidimas ir 2016-10-04 įsigalioja politika dėl akreditavimo lanksčios srities taikymui

Informuojame, kad nuo 2016-10-03 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.14:2016 antrasis leidimas „AKREDITUOTŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ĮSTAIGŲ AKREDITAVIMAS LANKSČIOS SRITIES TAIKYMUI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR ĮVERTINIMO KRITERIJAI“ (toliau - AD 5.14:2016) ir nuo 2016-10-04 politika dėl akreditavimo lanksčios srities taikymui. Plačiau

2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.11:2016 antrasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.11:2016 „Kalibravimo metodikų rengimas ir kalibravimo rezultatų pateikimas. Rekomendacijos“ antrasis leidimas (toliau - AD 5.11:2016).Plačiau

2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.4:2016 ketvirtasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.4:2016 „Produktų sertifikavimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ ketvirtasis leidimas (toliau - AD 5.4:2016).

Plačiau

2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.3:2004 trečiojo leidimo 12 keitinys

Informuojame, kad nuo 2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.3:2004 „Laboratorijų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ trečiojo leidimo 12 keitinys (toliau - AD 5.3).Plačiau

2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.6:2016 ketvirtasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.6:2016 „Kontrolės įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ ketvirtasis leidimas (toliau - AD 5.6:2016).Plačiau

2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.8:2016 trečiasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.8:2016 „Asmenų sertifikavimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ trečiasis leidimas (toliau - AD 5.8:2016).Plačiau

Atitikties įvertinimo įstaigų 2016 m. apklausos rezultatai

2016 m. balandžio 8 – gegužės 20 d. Biuras atliko akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų (toliau – AĮĮ) apklausą. Biuras dėkoja visoms atitikties įvertinimo įstaigoms už aktyvų dalyvavimą apklausoje.
Plačiau

Patvirtintos naujos akreditavimo politikos ir kriterijai

2016-06-29 Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos patvirtino naujas akreditavimo politikas ir kriterijus.
Šiomis akreditavimo politikomis ir kriterijais vadovaujamasi, akredituojant bandymų, kalibravimo ir medicinos laboratorijas.

Biuro atstovas dalyvavo tarptautiniuose ekspertų, dirbančių ekologiško maisto gamybos srityje, mokymuose

Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos atstovas dalyvavo tarptautiniuose ekspertų, dirbančių ekologiško maisto gamybos srityje, mokymuose. Mokymai vyko 2016 m. gegužės 18–19 d. Berlyne, juos organizavo Vokietijos akreditacijos įstaiga (DAkkS). Mokymuose dalyvavo Europos akreditacijos įstaigų ekspertai ir techniniai ekspertai, vyriausybinių organizacijų atstovai, nepriklausomi ekspertai. Buvo nagrinėjami aktualūs ekologinės gamybos sertifikavimo Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse klausimai, ekspertai pasidalino patirtimi ir įžvalgomis.

Birželio 9 d. minima Pasaulinė akreditacijos diena

Tarptautinio akreditacijos forumo (IAF) ir Tarptautinės laboratorijų akreditacijos bendradarbiavimo organizacijos (ILAC) iniciatyva birželio 9 d. minima Pasaulinė akreditacijos diena. Europos akreditacijos organizacija (EA) taip pat prisijungia prie šios iniciatyvos, kuria siekiama didinti akreditacijos ir jos kuriamos vertės žinomumą.
Plačiau

Biuro atstovas dalyvavo tarptautiniuose Europos geležinkelių agentūros (ERA) organizuojamuose mokymuose

Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos atstovas dalyvavo tarptautiniuose mokymuose, organizuojamuose Europos geležinkelių agentūros (angl., European Railway Agency), dėl Komisijos įgyvendinamo Reglamento (ES) Nr. 402/2013 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 402/2013) ir naujų nuostatų, harmonizuojant sektorines akreditavimo schemas. Plačiau

Biure vyko bandymų / tyrimų ir kalibravimo laboratorijų standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 mokymai

2016 m. gegužės 3 d. Biure vyko vadovaujančių ir techninių ekspertų mokymai „Reikalavimai bandymų ir kalibravimo laboratorijoms pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025:2005“. Plačiau

DĖL STANDARTO LST ISO/IEC 27006:2016 TAIKYMO

2016 m. vasario 10 d. išleistas Lietuvos standartas LST ISO/IEC 27006:2016 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms auditą ir sertifikuojančioms informacijos saugumo valdymo sistemas“.Plačiau

Vilniuje vyko EA kontrolės ir sertifikavimo komitetų posėdžiai

2016 m. kovo 8-10 d. Vilniuje vyko EA (Europos Akreditacijos Organizacijos) Kontrolės ir Sertifikavimo komitetų posėdžiai. Į šiuos Nacionalinio akreditacijos biuro organizuotus komitetų posėdžius susirinko Europos nacionalinių akreditacijos įstaigų specialistai, atsakingi už kontrolės ir sertifikavimo įstaigų akreditavimą bei suinteresuotųjų šalių atstovai. Plačiau

2016-02-19 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.16:2016 antrasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2016-02-19 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.16:2016 „Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vertintojų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ antrasis leidimas. Šis akreditacijos dokumentas aprašo Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) procesus ir gaires, akredituojant ir prižiūrint išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio vertintojus.
Šis akreditacijos dokumentas skirtas ŠESD kiekio vertintojams bei juos akredituojančiai įstaigai, taip pat kitoms įstaigoms, susijusioms su vertintojų kompetencijos pripažinimu.
Plačiau

Biure vyko vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2015 audito atlikimas vadovaujantis standartu LST EN ISO 19011:2012 mokymai

2016 m. sausio 21 d. Biure vyko vadovaujančių ir techninių ekspertų mokymai „Vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2015 audito atlikimas vadovaujantis standartu LST EN ISO 19011:2012“, kurių metu išaiškinti LST EN ISO 19011:2012 reikalavimai bei aptarti perėjimo prie ISO 9001:2015 standarto planavimo ir procesinės valdymo sistemos auditavimo klausimai.

2016-01-12 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.2:2016 pirmasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2016-01-12 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.2:2016 „Medicinos laboratorijų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ pirmasis leidimas. Šis akreditacijos dokumentas aprašo Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) procesus ir gaires, akredituojant ir prižiūrint medicinos laboratorijas.Plačiau

2015-12-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.9:2015 trečiasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2015-12-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.9:2015 „Vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ trečiasis leidimas. Šis akreditacijos dokumentas nustato vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų bei pageidaujančių tapti paskelbtosiomis vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų (toliau – sertifikavimo įstaigos) akreditavimo bendruosius reikalavimus.
Akreditacijos dokumentas skirtas sertifikavimo įstaigoms ir Nacionaliniam akreditacijos biurui prie Ūkio ministerijos.
Plačiau

2015-12-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.7:2015 penktasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2015-12-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.7:2015 „Akreditacijos simboliai. Naudojimo taisyklės. Nuorodos į akreditaciją ir EA daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro statusą“ penktasis leidimas.Plačiau

2015-12-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.5:2015 ketvirtasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2015-12-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.5:2015 „Lietuvos akreditacijos ženklas. Bendrieji reikalavimai“ ketvirtasis leidimas. Šis akreditacijos dokumentas nustato Lietuvos akreditacijos ženklo bendruosius reikalavimus.Plačiau

Biure vyko aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto LST EN ISO 14001:2015 mokymai

2015 m. gruodžio 3 d. Biure vyko vadovaujančių ir techninių ekspertų mokymai „Nauja aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ISO 14001:2015 struktūra, reikalavimų pokyčiai ir jų vykdymo auditavimas“, kurių metu išaiškinti LST EN ISO 14001:2015 reikalavimai bei aptarti perėjimo prie LST EN ISO 14001:2015 standarto planavimo ir procesinės vadybos sistemos auditavimo klausimai.

Akredituotų įstaigų atitikties dokumentai atveria ES valstybių rinkas

2010 metais įsigaliojęs reglamentas 765/2008 priimtas siekiant užtikrinti, kad gaminiai, kuriems galioja laisvo prekių judėjimo ES režimas, atitiktų reikalavimus, užtikrinančius aukštą visuomenės interesų apsaugos lygį.Plačiau

Dėl standarto LST EN ISO/IEC 17021-1:2015 taikymo

2015 m. liepos 31 d. išleistas Lietuvos standartas LST EN ISO/IEC 17021-1:2015 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms vadybos sistemų auditą ir sertifikavimą. 1 dalis. Reikalavimai“ (toliau – LST EN ISO/IEC 17021-1:2015). Šis standartas yra tapatus tarptautiniam standartui ISO/IEC 17021-1:2015 (toliau – tarptautinis standartas), galiojančiam nuo 2015 m. birželio 8 d.Plačiau

Dėl standartų LST EN ISO 9001:2015 IR LST EN ISO 14001:2015 taikymo

2015 m. rugsėjo 30 d. išleisti Lietuvos standartai LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai” (toliau - LST EN ISO 9001:2015) ir LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau - LST EN ISO 14001:2015). Plačiau

2015 m. rugsėjo 17 d. patvirtintas naujas techninis reglamentas „Liftai ir liftų saugos įtaisai“

2015 m. rugsėjo 17 d. patvirtintas techninis reglamentas „Liftai ir liftų saugos įtaisai“.

Plačiau

Nauja EA-INF/13:2015 dokumento redakcija

Europos akreditacijos organizacijos (angl., European co-operation for Accreditation, toliau - EA) laboratorijos komiteto darbo grupė, bendradarbiaudama su suinteresuotomis šalimis, parengė informacinį dokumentą EA-INF/13:2015 Nuomonių ir aiškinimų vertinimas bei akreditavimas, vadovaujantis ISO/IEC 17025:2005 (angl., The assessment and accreditation of opinions and interpretations using ISO/IEC 17025:2005) (toliau – EA-INF/13:2015). EA-INF/13:2015 dokumentu siekiama, kad nacionaliniai akreditacijos biurai taikytų vieningą požiūrį, vertinant nuomones ir aiškinimus, bei kaip akredituotos nuomonės ir aiškinimai turėtų būti išreiškiami ir perduodami potencialiems klientams. Taip pat šiame dokumente pateikiamos rekomendacijos, kokias nuomones ir aiškinimus gali naudoti akredituotos įstaigos.Plačiau

Biure vyko kokybės vadybos sistemos standarto ISO 9001:2015 mokymai

2015 m. rugpjūčio 31 d. Biure vyko vadovaujančių ir techninių ekspertų mokymai „Nauja kokybės vadybos sistemos standarto ISO 9001:2015 struktūra, reikalavimų pokyčiai ir jų įtaka sertifikavimo įstaigų akreditavimui bei vadybos sistemų sertifikavimui“, kurių metu išaiškinti ISO FDIS 9001:2015 reikalavimai bei aptarti perėjimo prie ISO 9001:2015 standarto planavimo ir procesinės vadybos sistemos auditavimo klausimai.

Naujojo požiūrio direktyvų įgyvendinimo Mėlynasis vadovas

Įgyvendinant ES vidaus rinkos direktyvas, taip vadinamą "naująjį požiūrį", kuriuo nustatomi esminiai reikalavimai produktams, 2014 m. Europos Komisijos parengė "naujojo požiūrio" direktyvų įgyvendinimo Mėlynojo vadovo dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių įgyvendinimo ("Blue Guide" on the implementation of EU product rules) (toliau - vadovas) naują versiją. Vadovas buvo atnaujintas atsižvelgiant į Naująją teisės aktų sistemą (New legislative framework).Plačiau

Dėl standarto LST ISO/TS 22003:2015 taikymo

2015 m. sausio 16 d. išleistas standartas LST ISO/TS 22003:2015 „Maisto saugos vadybos sistema. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms maisto saugos vadybos sistemų auditą ir sertifikavimą“, jis yra tapatus ISO/TS 22003:2013, kuris galioja nuo 2013 m. gruodžio mėn.
Plačiau

Biuro veiklos vertinimas

Akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo (FALB) paskirta tarptautinė ekspertų grupė 2014 m. lapkričio 12-14 dienomis atliko Biuro veiklos vertinimą, siekiant nustatyti ar laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) vertintojų akreditavimo reikalavimų.

Nacionalinio akreditacijos biuro veikla įvertinta tarptautiniu mastu

2014 m. balandžio 10 d. Varšuvoje vykusiame Europos akreditacijos organizacijos (EA) Daugiašalių susitarimų tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas dėl Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro statuso tęstinumo kalibravimo ir bandymų laboratorijų, asmenų, gaminių ir vadybos sistemų sertifikavimo bei kontrolės įstaigų akreditavimo srityse.Plačiau